Alive tactics by Franciskus Urban

Alive tactics by Franciskus Urban

Något litet om det mesta och nödvändigaste i livet

+

Gammalkatolsk idédebatt

Mitt livPosted by Franciskus Urban Wed, October 26, 2016 12:08:29

Den gångna helgen tillbringades i Norge, närmare bestämt på Gran, ett par mil norr om Oslo. Där står de bägge Systerkyrkorna (St. Nikolaus resp. Mariakyrkan) från 1100-talet och varje år samlas lekfolk och ämbetsbärare från Nordisk-katolska kyrkan tillsammans med andra inbjudna, för att i denna fantastiska miljö leva tidegärden, fira mässor och ta del av intressanta föredrag.

Under helgen hade jag möjlighet att presentera initiativet 'Gammalkatolsk idédebatt' som veckan innan tog form på webben och i sociala medier.

Bäst lär du känna sidan genom att besöka den. Men här kommer två citat som ingång och smakprov:

"Den bäst bevarade hemligheten i kristenheten är på väg att avtäckas. Det är åtminstone föresatsen vi har med Gammalkatolsk idédebatt som har sin plats och närvaro här samt på Twitter och på Facebook."

"Gammalkatolikerna (The Old Catholics) har en betydelse som inte står i proportion till sin storlek. De är en sann ’brokyrka’ (i än högre grad än den anglikanska gemenskapen som tillskrivits begreppet). De bär vittne om att det är möjligt att vara latinska eller västliga katoliker utan att vara ultramontana; de påminner om den romerska gemenskapen i sin liturgi [och] den ortodoxa i sin bekännelse. (The Old Catholic Movement av C. B. Moss, s. 318-319)"

"Syftet med Gammalkatolsk idédebatt är att väcka förnyat intresse för väl beprövade idéer sprungna ur den kristna tron. I detta ligger också ett hopp om att det är möjligt. Bakgrunden är ett samhälle – på såväl europeisk som nationell nivå – i upplösning; som i sin jakt på mening sprungit ifrån sin historia och det arv som en gång byggde upp civilisationen som vi känner den. Detta projekt är inte nationalromantiskt. Det är inte knutet till några partipolitiska intressen. Huvudintresset är människan som Guds skapelse och hennes relation till samhället och sin nästa."

Här är adresserna
Webben: www.gammal-katolsk.org
Facebook: www.facebook.com/gammalkatolsk
Twitter: www.twitter.com/gammalkatolsk

Välkommen!
  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post317

Länge än till Jul

Mitt livPosted by Franciskus Urban Sun, November 29, 2015 00:21:02


Läs om böckerna I Guds namn, Större än och I Sanningens tjänst i bifogad PDF  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post304

Svårt att tro

Mitt livPosted by Franciskus Urban Mon, November 23, 2015 22:37:26


Det är nästan för bra för att vara sant. Men det är sant! På grund av det angelägna innehållet och tack vare tidigarelagd hantering och tryckning, kommer boken 'I Sanningens tjänst' att ges ut redan under 2015.

Boken, som är en fortsättning på boken 'I Guds namn' (men fristående), var planerad att komma ut under första kvartalet 2016. Men då utvecklingen i samhället och de negativa krafter som driver den inte verkar vilja vila, så vilar inte heller jag.

Från bokens baksidestext:
"Människan behöver inte fly in i sagans eller fantasins värld för att bli varse dramatik. Kampen mellan gott och ont utspelas ständigt och vid en front utkämpas slaget om den sanning som i den senmoderna ("postmoderna") eran kommit att relativiseras. 'I Sanningens tjänst' vill, i form av ett kyrkoårs predikningar, visa på att Sanningen inte är en obskyr idé; ingen ideologi bland andra, utan realitet; en person. Sanningsanspråket är, i Kristen tro och lära, inte en fråga om makt, utan en förutsättning för en rad fundamentala principer och ett gott liv. "

Läs mer på hemsidan om lansering etcetera. Även en Facebooksida kommer att sättas upp för boken.
  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post302

Större än - en ny bok

Mitt livPosted by Franciskus Urban Wed, November 04, 2015 12:03:08


I mitten av november (2015) släpps boken 'Större än'. Det är en samling dikter och bitvis mycket korta texter som spänner över en tid av drygt tio år. Lästa i retrospektiv märks sökandet och törsten efter det större; efter Sanningen.

Boken ges ut genom Blurb och den kommer att distribueras av Ingram vilket säkerställer att boken, liksom den tidigare, 'I Guds namn', kan nås globalt via över 39000 återförsäljare.

En Facebook-sida kommer, jämte a-tac.se, att vara central i marknadsföringsarbetet. Adressen är: facebook.com/storrean/  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post301

BOKNYHET 26 AUGUSTI 2015

Mitt livPosted by Franciskus Urban Thu, August 27, 2015 01:04:55


I England, Danmark, Norge, USA, Australien, Spanien, Tyskland, Frankrike, Italien och Indien (!) säljs nu boken 'I Guds namn' av återförsäljare så som Akademika, uRead, alibris, Readings, Amazon, Barnes & Noble, Academic Books och Blackwell. Detta är några exempel på länder och försäljningsställen runt om i världen.

Detta är roligt. Fantastiskt roligt!

Ett tips för att enkelt hitta de många återförsäljarna, är att söka på bokens ISBN (9781320624602) på den internationella sidan www.bookfinder.com
  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post298

Uppdaterat infoblad

Mitt livPosted by Franciskus Urban Mon, July 13, 2015 13:17:46

Informations- och säljbladet för boken 'I Guds namn' är uppdaterat med bl.a. en kommentar av Roald Nikolai Flemestad som är teologie doktor och Nordisk-katolska kyrkans biskop.

Bladet ser ut som på bilden ovan och finns att ladda ner som PDF-fil (länk nedan).
  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post297

Biskopen kommenterar boken

Mitt livPosted by Franciskus Urban Mon, July 13, 2015 00:36:57


Den nordisk-katoska kyrkans biskop, teologie doktor Roald Nikoai Flemestad, har ägnat 'I Guds namn' tacksam tid och uppmärksamhet. Han kommenterar boken på följande vis (på norska och i översättning till svenska):


"'I Guds namn' är en prekensamling som vil fungere utmerket også som andaktsbok. Forfatteren evner å videreføre prekenens dialogform med menigheten til en pastoral samtale med leseren, som gies rikelig del i forfatterens store livserfaring og fortrolighet med de bibelske tekster."
Biskop Roald Nikolai Flemestad


"'I Guds namn' är en predikosamling som fungerar utmärkt också som andaktsbok. Författarens avsikt är att överföra predikans form av dialog med församlingen till ett pastoralt samtal med läsaren som här ges riklig del i författarens stora livserfarenhet och förtrolighet med de bibliska texterna.”
Biskop Roald Nikolai Flemestad.

  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post296

Största kedjan i USA säljer 'I Guds namn'

Mitt livPosted by Franciskus Urban Sat, July 11, 2015 13:39:04

Nu har den största bokhandelskedjan i USA, Barnes & Noble, tagit in 'I Guds namn' i sitt sortiment. Glädjen är förstås stor här i Sveriges soligaste stad; Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Länk till boken hos Barnes & Noble:

http://www.barnesandnoble.com/w/i-guds-namn-franciskus-urban-sylvan/1122270181?ean=9781320624602

  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post295