Alive tactics by Franciskus Urban

Alive tactics by Franciskus Urban

Något litet om det mesta och nödvändigaste i livet

+

Äntligen!

Mitt livPosted by Franciskus Urban Thu, July 09, 2015 13:50:06


Nu har boken 'I Guds namn' tagits upp på Ingrams' distributionslista för global försäljning. Detta är mycket glädjande då Ingram är en av världens största distributörer och når 39000 försäljningsställen.

Detta innebär att alla bokhandlare kan beställa titeln.

Genom att söka på bokens ISBN-nummer, kan du se var boken säljs på nätet.
ISBN: 9781320624602

Boken säljs bl.a via Amazon.com men också direkt via tryckeriet.  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post294

Bokinformation att ladda ner

Mitt livPosted by Franciskus Urban Tue, June 16, 2015 14:33:04


I samband med försäljningsstarten av boken "I Guds namn: Från uppenbarelse till klarhet", har det tagits fram ett enkelt informationsblad i PDF-format. Det finns att ladda ner här (klicka på PDF-ikonen nedan) och är sedan enkelt att sprida.

Boken beställs enkelt via följande länk:
http://www.blurb.com/b/6281315-i-guds-namn  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post292

Boksläpp!

Mitt livPosted by Franciskus Urban Tue, June 16, 2015 01:12:42Det blev boksläpp på de heliga Vitus, Modestus och Crescentias dag (15 juni); de som dog martyrdöden år 304 och ofta avbildas då de kokas levande i tjära på grund av sin kristna tro. S:t Vitus sägs bl.a. skydda mot attacker av vilda djur, vilket kanske kommer att behövas?

Boken kommer att säljas via bokhandlar samt på nätet (bl.a. Amazon, Barnes & Noble och ytterligare 39000 handlare online). Dessutom kan den beställas direkt från tryckeriet!

All nödvändig information och fakta framgår av hemsidan www.a-tac.se
  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post291

Boksläppet är nu nära

Mitt livPosted by Franciskus Urban Thu, June 04, 2015 22:56:58


Allt pekar nu på att det blir boksläpp mycket snart. Det är boken 'I Guds namn: från uppenbarelse till klarhet' som kommer ut i handeln lagom till sommarens läsning.

Datumet är inte helt spikat. Dock lutar det åt att det blir den 15 juni, festdagen för de heliga Vitus, Modestus och Crescentia som dog martyrdöden år 304. De avbildas ofta då de kokas levande i tjära på grund av sin kristna tro. S:t Vitus sägs bl.a. skydda mot attacker av vilda djur, vilket kanske kommer att behövas?

Håll dig uppdaterad via bokens Facebooksida eller denna blogg.  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post290

Heresi! På tal om krisen i skolan

Mitt livPosted by Franciskus Urban Mon, May 04, 2015 21:34:13
Svensk skola är i kris. Hela utbildningsväsendet är i gungning. Detta visar OECD i en analys vars resultat presenterades idag och det är smärtsamt att ta del av dem. Genast upprepas de nu välkända slagorden om högre lön för lärare, höjd status för läraryrket, mer resurser och mindre klasser. Men är det verkligen där skon klämmer? Kommer elever och studenter att lära sig mer för att lärare får bättre betalt?

Skolan är inte den enda institutionen i det svenska samhället som inte lyckas med sin uppgift. Jag tänkte här göra en jämförelse med vad som tills för bara femton år sedan var en del av statsapparaten, nämligen kyrkan i Sverige.

Därför är det här lämpligt att fråga om svenska folket blir mer troende och gudfruktigt om prästen får högre lön? Upphör sekulariseringen genom att man pumpar in mer pengar i kyrkan?

Svaret är såklart nej. Det är andra mekanismer som leder människor till Kyrkan för att söka gemenskap med och kunskap om Gud och om sanningen. Det samma är giltigt även på skolans område. Jag vill hävda att skolan och utbildningsväsendet, precis som kyrkan i Sverige, har ”sekulariserats”, d v s berövats kontakten med det heliga; med känslan för kunskapen.

I den världsvida Kyrkan har man alltid varit mån om att behålla och värna ”kärnan”. Sådant som försökt påverka i annan riktning; de som har avvikit avseende dogmer och lära har förklarats vara heretiker och helt enkelt sorterats bort. Men i Sverige har såväl utbildningsväsende som kyrka lagts helt i händerna på innovativa krafter, ja i knäna på det modernistiska projektet. I stället för innovationer och experimentell pedagogik så är det hävd och tradition, det väl beprövade och, inte minst, respekt för kunskapen i sig, som sorterats ut och lagts på traditionens sopberg.

Ordet heresi används framför allt i den kyrkliga världen. Det finns en lång rad kända heresier i historien exempelvis arianismen. Heresier är idéer och strömningar som, med sina förespråkare, avviker från det riktiga och som därför stängts ute från kyrkan. Här och nu är det dock inte de specifika heresierna som är intressanta utan vad ordet egentligen betyder. Ordet heresi kommer från grekiskans hairesis (från haireomai, ’välj’) som betyder antingen ett val av trossatser eller att välja delar av dem. Helt enkelt att välja själv, att gå sin egen väg utan att rätta sig efter fastställda regler (dogmer).

Att likställa skolan med kyrkan är inte fullt ut möjligt. De är av olika kategorier. Men jag kan ändå inte låta bli att jämföra. Bägge har överordnade ”principer” och syftar till att förmedla kunskap. De har, var för sig, sina tjänstemän (tjänare!) som är satta att värna och vörda principerna samt förmedla kunskap och heliga handlingar. Bägge förvaltar värden som är långt större än såväl anställda som elever.

Men sedan ett antal årtionden tillbaka uppfostras vi att sätta oss själva över allt. Det är den egna viljan och det egna intresset som styr. Vi fostras tidigt till ”goda heretiker” på en lång rad områden i samhället. Vi lär oss att inte behöva vörda varken det som är väl beprövat eller några institutioner eller dess företrädare. Och lösningen på allt, då det går fel, är mer pengar.

Vi har fått lära oss att sådant som auktoritet och disciplin är förlegat och fult. Vi har fått lära oss att det enda som behöver respekteras är nytta och ekonomiska värden. Tålamod och insiktsfullhet behövs inte i en värld där allt skall gå allt fortare. Inte heller lyssna har längre något värde eftersom vi fått lära oss att ta plats och höras.

Lösningen går på tvärs med tidsandan. Lösningen består av mer uppmärksamt lyssnande, större respekt för, ja underkastelse inför, kunskap och sanning och respekt för auktoriteter. Lösningen finns i att vilja söka kunskap och en längtan efter sanning. Och detta kräver tålamod.

Franciskus Urban


  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post288

Föreläsning i anrik miljö

Mitt livPosted by Franciskus Urban Thu, February 19, 2015 23:58:35
Torsdagen den 19 februari, hölls föreläsningen "Från Marin till Maria - att tjäna det högre" för Sällskapet Gillet i Karlskrona. Föreläsningen ingick som programpunkt under sällskapets årsmöte på Sjöofficersmässen i Karlskrona.

Sällskapet Gillet i Karlskrona har funnits sedan tidigt 1900-tal. Här har (och är) en rad Karlskronaprofiler verksamma. Vid sällskapets sammankomster har, genom åren, flera namnkunniga kulturpersonligheter framträtt och föreläst. Bland dessa märks bl.a. Sten Broman, Frans G Bengtsson, Sten Bergman och Peter Jablonski och till våren gästas man av Herman Lindqvist.

Länk till Sällskapet: http://gilletkarlskrona.se/

Föreläsningen presenteras närmre på hemsidan: http://a-tac.se/aktuellt/index.html


  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post285

kristofobi

Mitt livPosted by Franciskus Urban Wed, February 11, 2015 12:15:37

Finns det ännu tomrum att fylla?
Idag hittade jag ett, där inte ett enda ord fanns.

#kristofobi

  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post284

Kraków - mer smak som ger mersmak

Mitt livPosted by Franciskus Urban Mon, November 24, 2014 13:47:50

Helgens resa till Kraków i södra Polen blev en fin och bitvis gripande erfarenhet. Det var mitt första besök och det som mötte var en känsla av Mer: mer kultur; mer mat; mer kyrklighet och mer välkomnande. Det var inte bara mer avseende mängder, utan mer i bemärkelsen rikare, mustigare och erfaret.


Resans huvudsakliga syfte var genomförandet av det årliga kleresimötet i Nordisk-katolska kyrkan. Präster och diakoner deltog runt vår biskop i seminarier och samtal om bl.a. pastoralteologi samt det mer formella sammanträdet. Till vårt förfogande hade under helgen dominikanklostrets klosterkyrka ställts. Den ligger vägg i vägg med gästhuset där vi bodde och där sjöngs tidebönerna men också fredagens kvällsmässa på Jungfru Marie införande i templets högtidsdag.Lördagen fortsatte i Gudsmoderns tecken. Vi begav oss då till Czestochowa ca. två timmars resa norr om Kraków för ett besök i klostret Jasna Góra där den mirakelomgärdade ikonen ’Vår Fru av Czestoshowa’ (Svarta Madonnan av Czestochowa) finns. Vi togs emot av prästmunken Symeon som tillhör det paulinska klostret och han visade oss runt i helgedomen samt klostrets museala vindlingar, bland annat den del som ägnas S:t Johannes Paulus II som, naturligtvis, är omåttligt populär i Polen.
Det främsta pilgrimsmålet i Jasna Góra är den berömda och älskade heliga ikonen av Gudsmodern bärandes på Kristus. Hela Hennes väsen utstrålar ödmjukhet, ja, självutplåning. Med sin hands gest pekar hon på Frälsaren som, i sin tur, och med sin hand, välsignar betraktaren.

Berättelserna om hur ikonen hamnade i Polen är lite olika. Men helt klart är att den tillskrivs mycket gott, inte minst som svenskarnas fördriverska. Vår Fru av Czestochowa har utropats som Polens drottning.På den mycket dåliga bilden ovan (det kändes, milt uttryckt, nytigt att fotografera på platsen) ses ikonen ovanför altaret. Och nedan kopian som är belägen i klostrets museum samt den ikon som fick följa med hem till Karlskrona.

Som sagt, det blev en resa som sent - om alls - skall glömmas; en resa som definitivt gav mersmak.  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post281