Alive tactics by Franciskus Urban

Alive tactics by Franciskus Urban

Något litet om det mesta och nödvändigaste i livet

+

Fars dag. Varje dag!

Diktat livPosted by Urban Sun, November 11, 2012 18:55:55Klocka, kudde, katekes
tills i morgon, då vi ses:
vaggas, vila; tryggt nu sova
Varje timma är Guds gåva

När vår nya dag är här
vi tack o lov till Gud frambär
för vila, skydd och dagligt bröd
då går det på oss ingen nöd

Stunden vi har är speciell
en kärleksdoppad karamell
Som tema denna dagen står:
-förlåt oss milde Fader vår

Snart ett solvarv har vi gjort
fick vi börjat det vi bort?
Älska, ära och förlåta
Gud, min Fader, är en gåta

  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post181

Dragningskraft

Diktat livPosted by Urban Sat, May 05, 2012 11:01:16

En helt ny dag given; ett oskrivet blad
som ingen ännu klottrat på - jag blir så glad
Den kan fyllas av mig, med allt eller inget
idag blir målet känslan och alls inte tinget

Givaren är där på andra sidan dagen
ser att jag hemåt i trygghet blir dragen

  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post123

Spegel, spegel...

Diktat livPosted by Urban Thu, May 03, 2012 13:30:58

Det är bara speglad i sig själv som mänskligheten kan göra utsagan att Gud är en konstruktion. Sett i samma spegel blir allt tal om anti-realism, upplysning och modernism fullständigt rimligt. Till och med postmodernismen blir en logisk följd. Men spegelbilden återger inte verkligheten som den är, i sig själv, då den är en egen konstruktion.

Såg vi genom det glasklara insåg vi
att det finns det som är,
och det som inte är.
Men bara tanken var outhärdlig, den var för stor.
Istället belades det klara med bly
och vi tog själva Ordet i vår mun.

  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post122

Tentativ: Tenta i Trinitaritet

Diktat livPosted by Urban Sat, April 28, 2012 10:16:01


Längs ån från Bränteknuva
till fots en tidig lördagsmorgon i det skira slutet av April
Samlar på min väg mot Östersjön intryck och syner

Ett större rovdjur, grått i pälsen, korsar i språng min väg.

Vattnet porlar stilla, överröstas
av skummande vitsippshav
som tycks vara ända till nästa horisont.

Trollformade vrilar som glömts kvar.

som skulle kunna bli ett romantiskt epos till Alltet.
Men till det finnes ingen tid; annat finns att skriva
om min Treenige som går före Allt

och låter mig samla intryck och syner på min väg öster ut

  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post118

Textat murverk

Diktat livPosted by Urban Fri, March 02, 2012 14:13:13


Drömde mig bort vid Bastionen idag
lät solen rama in en stund

Murar är bra att luta sig emot
Murar gör somligt tydligt
Murar avgränsar, omgärdar och stänger

Murar står ensamma i natten
Murar läcker frågor om den andra sidan
Murar väcker längtor om frihet

Men mest är murar i vägen

  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post93

Fredagskväll i Bränteknuva

Diktat livPosted by Urban Sat, February 18, 2012 00:19:42

Tystnad -
björkveden
knastrar i kamin

  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post85

Att använda hufvudet

Diktat livPosted by Urban Thu, January 19, 2012 22:58:56

Jag kan icke med gott samvete säga att jag voro uppsutten
det var apostlahästarna som bar mig, men
under en av alla övningar, som vanligtvis voro våldsamma,
höll jag en dag på att förlora en bagatell, nämligen hufvudet:
jag tänker jag därigenom - och kanske redan då - blef så mycket bättre qualificerad till
PrästEmbetet


(Riktar min uppskattning till f.d. professorn i grekiska vid Lunds universitet, nationalskalden och sedemera biskopen Esaias Tegnér)

  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post76

Välgrundad lycka

Diktat livPosted by Urban Fri, January 13, 2012 18:44:57


Tänk vad trist om allting vore känt
redan innan det faktiskt hade hänt
Om saker bara gick på rättan köl
här i vår lilla fattiga and-pöl

Ibland behöver vi vända lite mer
på saker; att upp tillåts bli ner
Och kanske även gå på grund
så att Bounty får vila en stund

  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post75