Alive tactics by Franciskus Urban

Alive tactics by Franciskus Urban

Något litet om det mesta och nödvändigaste i livet

+

Tänd, tänd! En jordetimma varje vecka.

Mitt livPosted by Franciskus Urban Sat, March 29, 2014 20:15:34Låt mig inleda med ingången till Midfastosöndagens liturgi - Laetáre:

Gläd er och fröjda er, ni som var bedrövade, *
att ni må jubla och mättas av hennes härlighets rikedom


I kväll står två symboler mot varandra: mörkret och ljuset.

Till följd av det ytliga och materialistiska skall det i kväll släckas. Från kl. 20:30 skall det vara mörkt. Det kallas ”Earth Hour”, jordetimman. Som en epidemi sprids utmaningen att vi, var och en, bör bidra till att sona det vi ställt till med genom att lägga det i mörker. Efter denna timme kan vi fortsätta som vanligt.

Det är väl ingen överdrift att hävda, att vad människan har ställt till med har Bibliska proportioner.

”Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx.” (Upp 18:3)

”Ve, ve, denna stora stad, som gjorde alla som har skepp på haven rika med sitt överflöd. På en enda timme har den ödelagts.” (Upp 18:19)


När det är detta vi har att stå upp emot är frågan om det räcker med en jordetimme varje år för att ställa till rätta; för att ge skapelsen upprättelse.

Det onda kommer vi inte åt genom att släcka lampan. Tvärt om måste vi sätta ljus på det. Alternativet till att släcka i en timme är att tända. Att för en jordisk timme gå ut ur tiden och i stället träda in i det eviga. När vi firar liturgin i Kyrkan går vi in i icketid för att tillsammans med Gudsmodern och alla helgon, martyrer och änglar vända oss till Gud. När den är till ända, när vi bett om syndernas förlåtelse och mottagit Herren Jesu kropp i brödets gestalt, går vi som förnyade människor, stärkta ut i vardagen. Som ljusets barn.

Engångshändelser som ”Earth Hour” är lätta att engagera sig i. Men att kontinuerligt verka för räddning är svårare. Om så än bara för en jordetimme i veckan.

”Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, och han sade till Petrus: ”Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig? Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.” (Matt 26:40-41

Att släcka belysningen i en timme leder ingenstans. Gå i stället till bikt och fira Eukaristin.

Laetáre!  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post255