Alive tactics by Franciskus Urban

Alive tactics by Franciskus Urban

Något litet om det mesta och nödvändigaste i livet

+

I Guds namn

Ett himla livPosted by Franciskus Urban Thu, January 15, 2015 17:41:13

Boken "I Guds namn" som beräknas komma under andra kvartalet (2015) har nu släppts för förhandsbeställningar. Projektet kan följas via Facebook och förhandsbeställningar görs till reducerat pris via en särskild hemsida (se länkar längre ner).

Från bokens baksidestext:

"I Guds namn är, i huvudsak, ett kyrkoårs predikningar. Boken är samtidigt en ingång till nordisk ortodoxi och den tro och lära som Kyrkan i världen bekänner sig till; så som den var då Sverige en gång kristnades.

Boken vänder sig till alla som är nyfikna på Kyrkan och ursprunget. Förhoppningsvis ger den, utan att göra anspråk på att täcka allt, ny kunskap, insikt och förståelse samt - genom predikotexterna - ett års läsning kopplad till kyrkoårets olika skeden.

Fr. Franciskus Urban är präst i Nordisk-katolska kyrkan och tjänstgör i Karlskrona med uppdraget att grunda och bygga upp en församling (S:t Nikolaus)."


Länk till Facebooksidan: facebook.com/iGudsnamn

Länk till hemsidan: a-tac.se/igudsnamn







  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post282