Alive tactics by Franciskus Urban

Alive tactics by Franciskus Urban

Något litet om det mesta och nödvändigaste i livet

+

Biskopen kommenterar boken

Mitt livPosted by Franciskus Urban Mon, July 13, 2015 00:36:57


Den nordisk-katoska kyrkans biskop, teologie doktor Roald Nikoai Flemestad, har ägnat 'I Guds namn' tacksam tid och uppmärksamhet. Han kommenterar boken på följande vis (på norska och i översättning till svenska):


"'I Guds namn' är en prekensamling som vil fungere utmerket også som andaktsbok. Forfatteren evner å videreføre prekenens dialogform med menigheten til en pastoral samtale med leseren, som gies rikelig del i forfatterens store livserfaring og fortrolighet med de bibelske tekster."
Biskop Roald Nikolai Flemestad


"'I Guds namn' är en predikosamling som fungerar utmärkt också som andaktsbok. Författarens avsikt är att överföra predikans form av dialog med församlingen till ett pastoralt samtal med läsaren som här ges riklig del i författarens stora livserfarenhet och förtrolighet med de bibliska texterna.”
Biskop Roald Nikolai Flemestad.

  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post296