Alive tactics by Franciskus Urban

Alive tactics by Franciskus Urban

Något litet om det mesta och nödvändigaste i livet

+

Svårt att tro

Mitt livPosted by Franciskus Urban Mon, November 23, 2015 22:37:26


Det är nästan för bra för att vara sant. Men det är sant! På grund av det angelägna innehållet och tack vare tidigarelagd hantering och tryckning, kommer boken 'I Sanningens tjänst' att ges ut redan under 2015.

Boken, som är en fortsättning på boken 'I Guds namn' (men fristående), var planerad att komma ut under första kvartalet 2016. Men då utvecklingen i samhället och de negativa krafter som driver den inte verkar vilja vila, så vilar inte heller jag.

Från bokens baksidestext:
"Människan behöver inte fly in i sagans eller fantasins värld för att bli varse dramatik. Kampen mellan gott och ont utspelas ständigt och vid en front utkämpas slaget om den sanning som i den senmoderna ("postmoderna") eran kommit att relativiseras. 'I Sanningens tjänst' vill, i form av ett kyrkoårs predikningar, visa på att Sanningen inte är en obskyr idé; ingen ideologi bland andra, utan realitet; en person. Sanningsanspråket är, i Kristen tro och lära, inte en fråga om makt, utan en förutsättning för en rad fundamentala principer och ett gott liv. "

Läs mer på hemsidan om lansering etcetera. Även en Facebooksida kommer att sättas upp för boken.
  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post302