Alive tactics by Franciskus Urban

Alive tactics by Franciskus Urban

Något litet om det mesta och nödvändigaste i livet

+

Må den Goda kraften spira och spridas

Ett himla livPosted by Franciskus Urban Wed, March 23, 2016 00:39:03Den 23 november 2015, på den helige Clemens dag, skrevs förordet till boken "I Sanningens tjänst". Det var tio dagar efter terrordådet i Paris samma år. Europa behöver nu, på nytt, hitta tillbaka och finna en väg framåt. Men till vad? Hur ser den ut?

Ur bokens förord kan man läsa följande:

"Boken du nu håller i din hand, vars titel syftar på Jesu egna ord om vem han är: vägen, sanningen och livet, är en samling predikningar givna under kyrkoåret 2014-2015. De återges här precis som de gavs i olika nordisk-katolska församlingar i Norge och Sverige. Och i slutet av året, då den yttersta tiden utgör tema för läsningarna, var det något som hände. Frågan ställdes då om vi, den första advent 2014, den dag som inledde kyrkoåret, kunde veta vad som skulle komma att ske vid årets slut? Kan man i december 2015 färdigställa en bok som syftar till att förmedla genomgripande nyheter utan att nämna terrordåden i Paris den 13 november? Utan att själv svara på de frågorna konstaterar jag att det nu är gjort och att detta har tidigarelagt publiceringen av denna bok. Men det förändrar ingenting.

I Sanningens tjänst landar rakt in i en tid som på många sätt präglas av oro, rädsla och svårigheter. Inte minst för oss kristna. Samtidigt är ärendet med volymen att bringa Sanningens och glädjens budskap, bidra med viss ordning och att ingjuta hopp och tro. Precis som jag tror att den helige Clemens en gång önskade då han skrev:

'Vår Herres Jesu Kristi nåd vare med er och med alla överallt som är kallade av Gud genom honom, genom vilken härlighet, ära, välde och majestät tillhör Gud från evighet till evigheternas evighet. Amen'"

I Sanningens tjänst finns i bokhandeln, bland annat här:
https://www.adlibris.com/se/bok/i-sanningens-tjanst-9781364745479  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post306