Alive tactics by Franciskus Urban

Alive tactics by Franciskus Urban

Något litet om det mesta och nödvändigaste i livet

+

Att använda hufvudet

Diktat livPosted by Urban Thu, January 19, 2012 22:58:56

Jag kan icke med gott samvete säga att jag voro uppsutten
det var apostlahästarna som bar mig, men
under en av alla övningar, som vanligtvis voro våldsamma,
höll jag en dag på att förlora en bagatell, nämligen hufvudet:
jag tänker jag därigenom - och kanske redan då - blef så mycket bättre qualificerad till
PrästEmbetet


(Riktar min uppskattning till f.d. professorn i grekiska vid Lunds universitet, nationalskalden och sedemera biskopen Esaias Tegnér)

  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post76