Alive tactics by Franciskus Urban

Alive tactics by Franciskus Urban

Något litet om det mesta och nödvändigaste i livet

+

Akademiska texter; Teologi

Akademiskt livPosted by Urban Tue, February 14, 2012 20:24:57
I någon form av akademisk anda kommer jag här att publicera ett urval av de texter (papers, uppsatser m.m.) som produceras under mina studier vid Lunds universitet/Centrum för Teologi och religionsvetenskap.

Universitetsstudier innebär ett individuellt växande. Men akademin har också ett ansvar att sprida kunskap till samhället så att också det kan utvecklas. Som student är man på många sätt priviligierad och ett sätt att återgälda är att dela med sig på ett individuellt plan. Därför väljer jag att offentliggöra det jag producerar. Jag säger därmed inte att jag har rätt, eller att det jag skriver är bra. Det som är akademiskt är inte med automatik rätt och bra, men det är bidrag på vägen mot sanningen. För sanningen finns där ute.

- Och i byrålådan kommer de aldrig att få några fler reaktioner.


1) Modet att befria en kristen människa
Paper skrivet 2011 inom ämnet Systematisk teologi

"Få begrepp är väl så laddade som frihet och kärlek. De har genom historien lyfts fram och gömts undan; ömsom hyllats, ömsom förkastats beroende på kontext och vilka ideal som för stunden varit förhärskande. Min ödmjuka avsikt är att med hjälp av Augustinus verk Tolkning och retorik, Martin Luthers En kristen människas frihet, samt The courage to be av Paul Tillich diskutera dessa, samt försöka svara på frågan om det krävs mod för att leva ett (kristet) liv präglat av frihet och kärlek."

2) Vad vill en afrikansk kyrka uppnå i Sverige?

"Kan den Nigerianska kyrkan The Redeemed Christian Church of God vara en katalysator för kontextuell teologi i Sverige? Den frågan behandlas i följande examinerande ”A-uppsats” i en kurs som hölls av prof. Mika Vähäkangas och prof. ärkebiskop em. KG Hammar vid Lunds universitet höstterminen 2011."
3) Prästens dilemma

Avsikten med detta paper (skrivet i ämnet Etik/moralfilosofi VT 2012) är att utifrån dels ett konsekvensetiskt perspektiv, dels ett pliktetiskt, behandla dilemmat med prästen som under ett själavårdssamtal med en medarbetare blir varse att hon har förgripit sig på en konfirmand och dessutom befarar att hon skulle kunna komma att begå nya övergrepp. Det moraliska problemet ligger i att det för präster gäller absolut tystnadsplikt, vilket betyder att inget av det som ägt rum i ett själavårdssamtal får föras vidare, oavsett omständigheter.

4) Att finnas i ett sammanhang: Helige Franciskus Tredje Orden inom Svenska kyrkan. (Uppsats framlagd 2013-01-18)

Redan fyra årtionden efter helige Franciskus död 1226, etablerades ett franciskanskt konvent i Stockholm. I och med reformationen som inleddes trehundra år senare förbjöds den typen av spiritualitet som utgjordes av ordensliv, i och utom kloster. Men sedan 1974 finns i Sverige FTO, Helige Franciskus Tredje Orden inom Svenska kyrkan. Namnet till trots är det inte en egen orden utan en del i Society of Saint Francis (SSF) och dess europeiska provins inom den anglikanska kyrkogemenskapen. Hur kan det komma sig att religiösa ordnar åter etablerar sig i Sverige? Vad är en tredje orden? Är det förenligt med reformationens syn på ordensliv och med Svenska kyrkans bekännelseskrifter?

5) Nedslag i Sveriges kyrkohistoria och Svenska kyrkan.

En sammanställning av papers från en kurs under vårterminen 2013. Med rubriker som:
'Svenska kyrkans identitet',
'Den bekväme martyren',
'Bärande ämbete och lekande folk',
'Spiritualiteter i psalmskatten',
'Nattvardspsalmer genom seklerna',
'Svenska kyrkan som quick-fix',
'Vilja, mod, engagemang' och
'Spår av mission, från en tid då Sverige kristnades'
är de nu prydligt sammanfogade under rubriken 'Nedslag i Sveriges kyrkohistoria och Svenska kyrkan'.


6) Att ödmjukt närma sig...

Kursen Andliga klassiker som gavs under sommarterminen 2013 vid Lunds universitet, i vilken detta examinerande arbete är en del, har handlat om hur människor i de stora kristna traditionerna levt och lever sin tro. Spiritualitet tar sig olika uttryck och människan har i alla tider reflekterat över och försökt återge det, inte minst i skrift. Att vi därför har en omfattande och rik litteratur om spiritualiteter är inte märkligt.  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post83