Alive tactics by Franciskus Urban

Alive tactics by Franciskus Urban

Något litet om det mesta och nödvändigaste i livet

+

Orkar du mer uppståndelse?

Ett himla livPosted by Franciskus Urban Mon, March 28, 2016 18:37:33
Kristus är uppstånden! Festen har just börjat men frågan är om vi orkar mer uppståndelse? Alltså riktig uppståndelse – inte sådan den illustreras på många håll utan som tar fasta på det skifte Jesu seger över döden innebar; som faktiskt gjorde upp med illusionen att jordisk makt kan rädda mänskligheten.

Jag läste artikeln ”Radikal präst vill se kyrkan jämställd med staten” av Anna-Lena Laurén, i lördagens upplaga av DN (2016-03-26). I den intervjuas prästen och den tidigare rysk-ortodoxa kyrkans talesperson i samhälleliga frågor, Vsevolod Tjaplin. Han säger att han ser sig som folkets man och att det ”behövs en ny religiositet, en stark, samhällelig sådan. Det är det effektivaste verktyget mot terrorismen. En sekulär livsstil gör inte människan lycklig, den ger henne inget att leva för. Att ha materiellt överflöd som sin enda ledstjärna är tråkigt. Därför letar folk efter en högre mening. Vi måste ge dem det för att de inte ska gå med i IS eller andra sekter. Vi måste bygga samhället på kristen grund. Kristendomen ska vara juridisk, samhällelig och intellektuell referensram.” (Länk till artikeln i DN)

Han menar vidare att ”Kyrkan inte ska vara en del av statsapparaten utan utanför den. Men kyrkan ska alltid tala till staten som en jämlike och inte tillåta att staten bestämmer över oss.” Det är kanske inte svårt att ana varför denne gudsman inte längre har kvar tjänsten som talesperson i samhälleliga frågor. Någon fann honom uppenbarligen misshaglig.

För nästan exakt ett år sedan skrev jag själv texten ”Kyrkan – garanten mot islamisering” i vilken jag bland annat diskuterar demokrati, värderingar, islamisering och, egentligen, människans plats i världen och Kyrkans betydelse för den. Jag blev då varnad för att skriva den vilket i efterhand skulle visa sig vara obefogat, ty efter elektronisk publicering hördes inte ett ord. Kanske skall tystnaden tolkas som annat än ointresse? Kanske kan den läsas igen?

”Jag har redan nämnt att problemet att adressera lika gärna skulle kunna vara sekulariseringen. Och det är faktiskt så, att avsaknaden av ett språk för och en relation till det heliga; till Gud, är en del i problematiken. Hade människan varit välförankrad i den Kristna tron hade hon varit, inte immun, men bättre rustad att hantera såväl rationell som irrationell rädsla. Det av den enkla anledningen att levd kristen tro; sökandet efter Gud, leder till kontakt med sig själv vilket skapar trygghet. Dessutom innebär tron på Gud en växande relation med det obeskrivbara, ja med det radikalt annorlunda.”

Länk till ”Kyrkan – garanten mot islamisering”

När Jesus red in i Jerusalem och med rätta togs emot och hyllades som Konung förstod inte många att han var så mycket mer än en jordisk kung som skulle befria sitt folk. Men döden på korset och, framför allt, uppståndelsen från det döda gjorde upp med det gamla förbundets kungar vilka, hur rättfärdiga de än var, var tillsatta på önskemål av människor.

”Problemet som jag har adresserat måste hanteras på den nivå där det existerar. Eftersom staten; varken via lag eller via andra politiska beslut, nej inte ens den metod med vilken lagarna stiftas och besluten fattas: demokratin, kan få människan att bli mindre rädd, återstår den personliga.
Det är människan – personen – som upplever; bär på värderingar; har tro och är skapad av Gud till Guds avbild med potential att bli lik Gud. Det är människan - inte staten. Det är i relationen mellan människa och Gud som lösningen finns. Det behövs, initialt, bättre kunskap om Kristen tro, lära och tradition vilket odlar en personlig och välgrund relation till Treenig Gud. Och förutsättningen; garanten för detta är Kyrkan.” (”Kyrkan – garanten mot islamisering”)

Jesus, sann Gud och sann människa, öppnade möjligheten för oss att nå längre än vår egen fattningsförmåga. Det är uppståndelse! Men skapar det något rabalder idag? Orkar vi med mer uppståndelse efter alla fjädrar, ägg och påskmust?

God fortsättning på Påsken!

Fr. Franciskus Urban  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.