Alive tactics by Franciskus Urban

Alive tactics by Franciskus Urban

Något litet om det mesta och nödvändigaste i livet

+

Som vore förfallet en nödvändighet

Ett himla livPosted by Franciskus Urban Sat, April 30, 2016 11:10:32
”'Så säger Herren, Herren: Kom, du Ande, från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna, så att de får liv.' Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom Anden in i dem, och de fick liv och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara.” (Hes 37:9-10)


Det kan idag upplevas som att man som människa med traditionella värderingar bara är en enslig hög med förtorkade benknotor. Men vi är många som menar att de värden som format vår civilisation och är normerande för exempelvis moraluppfattning skakar i grunden. Vi bevittnar hur den traditionella och grundläggande förståelsen av och synen på livet, som varit en framgångsfaktor i århundraden, bryts ner. Detta har skett (och sker) parallellt med att Kyrkan, för såväl individer som gemenskap, tillmäts allt mindre betydelse.

Det heter att det nu är nya tider. Och, grundat i de frågor som hamnar på agendan i politiskt styrda församlingar, står det inte på förrän vi har låtit det skena ytterligare. Ett exempel är polygami (månggifte eller, som man idag avdramatiserat presenterar det: antalsneutrala ”äktenskap”) som nu diskuteras som en ”framtidsfråga” (SvD, 23 april) och kan bli lagligt. Via demokratiska beslut och lagstiftning formas den bredare allmänheten att även tycka att det är bra. En annan fråga rör eutanasi (dödshjälp) och ytterligare en är den om selektering av ofödda barn. Samma mönster upprepas.

Vi ser det nästan dagligen i media. Vad som talar för att vi nu står inför risken för detta att inträffa står att finna i vår nära historia. Det är inte så länge sedan könsneutrala ”äktenskap” först legaliserades och sedan har kommit att accepteras och försvaras av allt fler med argument som likabehandling och andra nutida, sekulära markörer. Men detta har inte skett av sig självt. Tiden innan och efter lagstiftning har kantats av ivrigt och medvetet lobby- och påverkansarbete. Samma gäller exempelvis frågan om assisterad och offentligt finansierad befruktning som först var förbehållet barnlösa par (man och kvinna) men nu även omfattar ensamstående kvinnor. Det vi bevittnar inträffar inte av en slump. Det ligger mycket arbete och kapital bakom dessa attitydförskjutningar. Ofta på bekostnad av traditionella uppfattningar och alltid på människovärdighetens.

”Det är nästan tjugo år sedan nu. Världen har ändrats mycket sedan dess.” Kommentaren som citeras och som står att läsa i Världen idag (29 april), fälldes av kyrkoherden i Eskilstuna församling med anledning av att utställningen Ecce Homo skall visas i Klosters kyrka som en del i en mer omfattande pridefestival. ”Att bilderna av vissa ses som kontroversiella och en gång fick Johannes Paulus II att förvägra KG Hammar audiens är inget som bekymrar kyrkoherden”.

Det problematiska är inte enbart de kontroversiella bilderna utan, i ett vidare perspektiv, att över huvud taget använda ett invigt kyrkorum för andra ändamål än liturgi. Möjligen är det så att somliga hävdar att också en konstutställning, liksom exempelvis tangodans, ryms inom begreppet liturgi. Men det är inget som omfattas av en traditionell förståelse av gudstjänst och kyrkorum. Detta är bara ytterligare exempel på den värdeförskjutning som bryter ner de fundament som bär samhället.

Vad som är viktigt, ja helt nödvändigt, att diskutera är detta med den förändring vi ständigt förväntas anpassa oss efter. Som om den vore en naturlag. Många gånger används förändringen och ”den nya tiden” som premisser i logiska argument - och inte sällan som ett argument i sig - för att få acceptans för anpassning. Som om den förändring som skett har varit en nödvändighet. Som om den har gjort det av sig själv eller är resultatet av en högre makts inverkan.

Vad vi måste inse är att de förändringar i omvärlden det ofta relateras till, inte minst avseende synen på djupt liggande, livs- och frälsningsavgörande frågor, inte är något annat än resultatet av människors egen påverkan, bestämd och styrd av passion eller ideologi. På tvärs med den ordning vi är satta att förvalta.

Det är lätt att känna sig uttorkad i denna miljö. Tyvärr också ensam eftersom all sannings sans har förpassats till den dal med benknotor som Hesekiel profeterade om. Ingen orkar ensam stå emot. Men förfallet är ingen nödvändighet och du inte är ensam! Kom, du Ande, från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna, så att de får liv.'

Fr. Franciskus Urban

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.