Alive tactics by Franciskus Urban

Alive tactics by Franciskus Urban

Något litet om det mesta och nödvändigaste i livet

+

Gammalkatolsk idédebatt

Mitt livPosted by Franciskus Urban Wed, October 26, 2016 12:08:29

Den gångna helgen tillbringades i Norge, närmare bestämt på Gran, ett par mil norr om Oslo. Där står de bägge Systerkyrkorna (St. Nikolaus resp. Mariakyrkan) från 1100-talet och varje år samlas lekfolk och ämbetsbärare från Nordisk-katolska kyrkan tillsammans med andra inbjudna, för att i denna fantastiska miljö leva tidegärden, fira mässor och ta del av intressanta föredrag.

Under helgen hade jag möjlighet att presentera initiativet 'Gammalkatolsk idédebatt' som veckan innan tog form på webben och i sociala medier.

Bäst lär du känna sidan genom att besöka den. Men här kommer två citat som ingång och smakprov:

"Den bäst bevarade hemligheten i kristenheten är på väg att avtäckas. Det är åtminstone föresatsen vi har med Gammalkatolsk idédebatt som har sin plats och närvaro här samt på Twitter och på Facebook."

"Gammalkatolikerna (The Old Catholics) har en betydelse som inte står i proportion till sin storlek. De är en sann ’brokyrka’ (i än högre grad än den anglikanska gemenskapen som tillskrivits begreppet). De bär vittne om att det är möjligt att vara latinska eller västliga katoliker utan att vara ultramontana; de påminner om den romerska gemenskapen i sin liturgi [och] den ortodoxa i sin bekännelse. (The Old Catholic Movement av C. B. Moss, s. 318-319)"

"Syftet med Gammalkatolsk idédebatt är att väcka förnyat intresse för väl beprövade idéer sprungna ur den kristna tron. I detta ligger också ett hopp om att det är möjligt. Bakgrunden är ett samhälle – på såväl europeisk som nationell nivå – i upplösning; som i sin jakt på mening sprungit ifrån sin historia och det arv som en gång byggde upp civilisationen som vi känner den. Detta projekt är inte nationalromantiskt. Det är inte knutet till några partipolitiska intressen. Huvudintresset är människan som Guds skapelse och hennes relation till samhället och sin nästa."

Här är adresserna
Webben: www.gammal-katolsk.org
Facebook: www.facebook.com/gammalkatolsk
Twitter: www.twitter.com/gammalkatolsk

Välkommen!
  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.