Alive tactics by Franciskus Urban

Alive tactics by Franciskus Urban

Något litet om det mesta och nödvändigaste i livet

+

Akademiska texter; filosofi

Akademiskt livPosted by Urban Thu, March 01, 2012 22:34:29
I någon form av akademisk anda kommer jag här att publicera ett urval av de texter (papers, uppsatser m.m.) som produceras under mina studier vid Lunds universitet/Filosofiska institutionen

- Ty i byrålådan kommer de aldrig att få några fler reaktioner.


1) Kön – en social konstruktion?
Min avsikt är att, med Ian Hacking som utgångspunkt, presentera varför social konstruktivism betraktas som en kontroversiell uppfattning. Jag kommer inledningsvis att kort redogöra för vad konstruktivism är, för att sedan återge något av Hackings syn på begreppet och slutligen ge exempel på varför teorin ses som kontroversiell.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.